Rozpočet 2024

Saldo
stav ke dni 31.05.2024
Schválený rozpočet 359 813 337 Kč -39 002 147 Kč Schválený rozpočet 398 815 484 Kč
Upravený rozpočet 375 337 027 Kč -50 559 947 Kč Upravený rozpočet 425 896 974 Kč
běžné příjmy 320 620 090 Kč běžné výdaje 211 015 502 Kč
ostatní příjmy 54 716 937 Kč Stav ke dni 31.05.2024 ostatní výdaje 214 881 472 Kč velké opravy 19 026 472 Kč investice 195 855 000 Kč
Skutečnost 136 248 845 Kč 17 547 757 Kč Skutečnost 118 701 088 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Název 0 68 600 000 Kč
rozšíření kapacity MěKCP 1444 27 000 000 Kč
ZUŠ 3231 18 000 000 Kč
Budova čp.151 U Cukrovaru 79 17 000 000 Kč
Základní škola Pražská 135 7 9 350 000 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
Název 0 8 841 870 Kč
Bytové hospodářství 335 2 951 000 Kč
Základní škola Husovo nám. 52 6 2 053 627 Kč
Domov důchodců U Anežky 1 1 200 000 Kč
Církevní budovy 27 970 000 Kč