Rozpočet 2017

Saldo
stav ke dni 30.04.2017
Schválený rozpočet 173 873 091 Kč -60 037 452 Kč Schválený rozpočet 233 910 543 Kč
Upravený rozpočet 181 741 945 Kč -60 003 124 Kč Upravený rozpočet 241 745 069 Kč
běžné příjmy 161 951 706 Kč běžné výdaje 107 057 973 Kč
ostatní příjmy 19 790 239 Kč Stav ke dni 01.01.2017 ostatní výdaje 134 687 096 Kč velké opravy 14 589 000 Kč investice 120 098 096 Kč
Skutečnost 72 349 746 Kč 24 701 415 Kč Skutečnost 47 648 331 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Ostatní 0 32 004 096 Kč
Výstavba RD Obodř 306 18 000 000 Kč
Sídliště Bursa 11 13 000 000 Kč
Revitalizace ulic za městem 238 11 500 000 Kč
Podzámecký park 511 8 600 000 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
Ostatní 0 7 187 000 Kč
Podzámecký park 511 5 000 000 Kč
Bytové hospodářství 335 500 000 Kč
ZŠ Pražská bývalé DDM 71 500 000 Kč
Sál Dražice 337 260 000 Kč