Rozpočet 2018

Saldo
stav ke dni 28.02.2018
Schválený rozpočet 196 982 303 Kč -59 722 380 Kč Schválený rozpočet 256 704 683 Kč
Upravený rozpočet 206 611 147 Kč -64 714 180 Kč Upravený rozpočet 271 325 327 Kč
běžné příjmy 184 417 345 Kč běžné výdaje 144 642 731 Kč
ostatní příjmy 22 193 802 Kč Stav ke dni 01.01.2018 ostatní výdaje 126 682 596 Kč velké opravy 9 559 500 Kč investice 117 123 096 Kč
Skutečnost 38 559 659 Kč 13 443 071 Kč Skutečnost 25 116 588 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Ostatní 0 41 747 496 Kč
Cyklostezka III.etapa 1300 14 000 000 Kč
Sídliště Bursa 11 10 450 000 Kč
Městské centrum kompl.péče 444 10 300 000 Kč
Podzámecký park 511 9 700 000 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
Ostatní 0 6 436 500 Kč
Bytové hospodářství 335 697 000 Kč
100 let republiky ČR 100 600 000 Kč
Dům U Ryby 21 350 000 Kč
Mateřská škola, Osv.pol.vězňů 241 8 250 000 Kč