Rozpočet 2018

Saldo
stav ke dni 31.12.2018
Schválený rozpočet 196 982 303 Kč -59 722 380 Kč Schválený rozpočet 256 704 683 Kč
Upravený rozpočet 236 993 662 Kč -27 096 581 Kč Upravený rozpočet 264 090 243 Kč
běžné příjmy 221 295 288 Kč běžné výdaje 150 890 122 Kč
ostatní příjmy 15 698 374 Kč Stav ke dni 01.01.2018 ostatní výdaje 113 200 121 Kč velké opravy 9 957 600 Kč investice 103 242 521 Kč
Skutečnost 236 915 027 Kč 1 897 277 Kč Skutečnost 235 017 751 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Ostatní 0 32 418 342 Kč
Sídliště Bursa 11 14 600 000 Kč
Cyklostezka III.etapa 1300 12 500 000 Kč
Výstavba RD Obodř 306 11 000 000 Kč
Podzámecký park 511 10 043 622 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
Ostatní 0 5 952 550 Kč
Bytové hospodářství 335 697 000 Kč
Mateřská škola, Osv.pol.vězňů 241 8 547 000 Kč
Dům U Ryby 21 530 000 Kč
Veřejné prostranství DHM 437 395 882 Kč