Rozpočet 2017

Saldo
stav ke dni 30.06.2017
Schválený rozpočet 173 873 091 Kč -60 037 452 Kč Schválený rozpočet 233 910 543 Kč
Upravený rozpočet 190 208 478 Kč -60 003 124 Kč Upravený rozpočet 250 211 601 Kč
běžné příjmy 167 415 508 Kč běžné výdaje 113 076 579 Kč
ostatní příjmy 22 792 969 Kč Stav ke dni 01.01.2017 ostatní výdaje 137 135 022 Kč velké opravy 15 643 000 Kč investice 121 492 022 Kč
Skutečnost 107 724 668 Kč 24 246 456 Kč Skutečnost 83 478 212 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Ostatní 0 32 340 022 Kč
Výstavba RD Obodř 306 18 000 000 Kč
Podzámecký park 511 14 600 000 Kč
Revitalizace ulic za městem 238 10 000 000 Kč
Sídliště Bursa 11 8 500 000 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
Ostatní 0 8 241 000 Kč
Podzámecký park 511 5 000 000 Kč
Bytové hospodářství 335 500 000 Kč
ZŠ Pražská bývalé DDM 71 500 000 Kč
Sál Dražice 337 260 000 Kč