Rozpočet 2023

Saldo
stav ke dni 31.08.2023
Schválený rozpočet 269 734 051 Kč -50 509 381 Kč Schválený rozpočet 320 243 432 Kč
Upravený rozpočet 343 156 989 Kč -46 930 529 Kč Upravený rozpočet 390 087 518 Kč
běžné příjmy 333 772 796 Kč běžné výdaje 213 832 880 Kč
ostatní příjmy 9 384 193 Kč Stav ke dni 31.08.2023 ostatní výdaje 176 254 638 Kč velké opravy 23 028 318 Kč investice 153 226 320 Kč
Skutečnost 221 547 155 Kč 27 852 366 Kč Skutečnost 193 694 789 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Ostatní 0 34 332 052 Kč
rozšíření kapacity MěKCP 1444 32 700 000 Kč
Rozšíření kapacity ZŠ Husovo - Školní Družina 66 27 000 000 Kč
Lokalita Dražice 307 14 000 000 Kč
Rozšíření kapacity ZŠ Husovo - ZŠ na Kosince 661 11 000 000 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
Ostatní 0 9 816 468 Kč
Bytové hospodářství 335 8 481 000 Kč
Domov důchodců U Anežky 1 2 200 000 Kč
Technické služby 313 355 000 Kč
Základní škola Pražská 135 7 264 000 Kč