Rozpočet 2018

Saldo
stav ke dni 31.08.2018
Schválený rozpočet 196 982 303 Kč -59 722 380 Kč Schválený rozpočet 256 704 683 Kč
Upravený rozpočet 204 215 814 Kč -94 325 631 Kč Upravený rozpočet 298 541 445 Kč
běžné příjmy 182 371 208 Kč běžné výdaje 158 223 788 Kč
ostatní příjmy 21 844 606 Kč Stav ke dni 01.01.2018 ostatní výdaje 140 317 657 Kč velké opravy 11 081 264 Kč investice 129 236 393 Kč
Skutečnost 153 683 371 Kč 7 113 134 Kč Skutečnost 146 570 237 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Ostatní 0 34 798 793 Kč
Sídliště Bursa 11 14 600 000 Kč
Cyklostezka III.etapa 1300 13 000 000 Kč
pozorovatelna zubrů a koní 407 11 596 600 Kč
Podzámecký park 511 10 009 000 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
Ostatní 0 6 802 264 Kč
Mateřská škola, Osv.pol.vězňů 241 8 860 000 Kč
Bytové hospodářství 335 697 000 Kč
Dům U Ryby 21 530 000 Kč
Základní škola Husovo nám. 52 6 340 000 Kč