Rozpočet 2018

Saldo
stav ke dni 30.11.2018
Schválený rozpočet 196 982 303 Kč -59 722 380 Kč Schválený rozpočet 256 704 683 Kč
Upravený rozpočet 218 119 501 Kč -84 951 851 Kč Upravený rozpočet 303 071 352 Kč
běžné příjmy 194 324 027 Kč běžné výdaje 152 253 365 Kč
ostatní příjmy 23 795 474 Kč Stav ke dni 01.01.2018 ostatní výdaje 150 817 987 Kč velké opravy 10 945 714 Kč investice 139 872 273 Kč
Skutečnost 213 003 839 Kč 9 129 435 Kč Skutečnost 203 874 404 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Ostatní 0 39 046 414 Kč
Sídliště Bursa 11 14 600 000 Kč
Cyklostezka III.etapa 1300 13 000 000 Kč
pozorovatelna zubrů a koní 407 11 596 600 Kč
Podzámecký park 511 10 043 622 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
Ostatní 0 6 834 264 Kč
Mateřská škola, Osv.pol.vězňů 241 8 860 000 Kč
Bytové hospodářství 335 697 000 Kč
Dům U Ryby 21 530 000 Kč
Výstavní síň Kroha 237 304 500 Kč