Rozpočet 2016

Saldo
stav ke dni 31.08.2016
Schválený rozpočet 154 887 790 Kč -23 050 000 Kč Schválený rozpočet 177 937 790 Kč
Upravený rozpočet 159 090 265 Kč -42 900 000 Kč Upravený rozpočet 201 990 265 Kč
běžné příjmy 151 625 741 Kč běžné výdaje 104 809 288 Kč
ostatní příjmy 7 464 524 Kč Stav ke dni 01.01.2016 ostatní výdaje 97 180 978 Kč velké opravy 18 807 000 Kč investice 78 373 978 Kč
Skutečnost 123 001 847 Kč 24 727 938 Kč Skutečnost 98 273 909 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Ostatní 0 22 405 578 Kč
Hotel Venezia 53 15 940 000 Kč
Sídliště Bursa 11 13 000 000 Kč
Cisterna hasiči 142 7 000 000 Kč
Letní kino 416 5 500 000 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
Ostatní 0 17 322 100 Kč
Bytové hospodářství 335 522 000 Kč
Poliklinika 999 221 000 Kč
Domov důchodců U Anežky 1 180 000 Kč
Kašna Husovo nám. 38 80 900 Kč