Rozpočet 2016

Saldo
stav ke dni 31.10.2016
Schválený rozpočet 154 887 790 Kč -23 050 000 Kč Schválený rozpočet 177 937 790 Kč
Upravený rozpočet 161 310 931 Kč -31 200 000 Kč Upravený rozpočet 192 510 931 Kč
běžné příjmy 153 827 506 Kč běžné výdaje 108 725 910 Kč
ostatní příjmy 7 483 425 Kč Stav ke dni 01.01.2016 ostatní výdaje 83 785 022 Kč velké opravy 6 666 100 Kč investice 77 118 922 Kč
Skutečnost 153 437 880 Kč 35 465 931 Kč Skutečnost 117 971 949 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Ostatní 0 20 213 937 Kč
Hotel Venezia 53 16 040 000 Kč
Sídliště Bursa 11 13 000 000 Kč
Cisterna hasiči 142 7 000 000 Kč
Letní kino 416 5 500 000 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
Ostatní 0 4 871 200 Kč
Bytové hospodářství 335 522 000 Kč
Poliklinika 999 221 000 Kč
Sportovní hala 17.listopadu 423 195 000 Kč
Domov důchodců U Anežky 1 180 000 Kč