Rozpočet 2020

Saldo
stav ke dni 31.12.2020
Schválený rozpočet 212 904 250 Kč -80 686 573 Kč Schválený rozpočet 293 590 823 Kč
Upravený rozpočet 259 305 698 Kč -87 905 340 Kč Upravený rozpočet 347 211 038 Kč
běžné příjmy 258 100 698 Kč běžné výdaje 166 745 739 Kč
ostatní příjmy 1 205 000 Kč Stav ke dni 16.12.2020 ostatní výdaje 180 465 299 Kč velké opravy 8 727 533 Kč investice 171 737 766 Kč
Skutečnost 264 183 007 Kč -40 356 926 Kč Skutečnost 304 539 932 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Bazén 415 61 800 000 Kč
0 0 33 308 431 Kč
Pražská 305 17 011 728 Kč
Sídliště Bursa 11 13 000 000 Kč
DHM Urbanovka 413 10 359 000 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
0 0 4 973 084 Kč
Bytové hospodářství 335 901 000 Kč
Záložna 336 427 000 Kč
Mateřská škola, Osv.pol.vězňů 241 8 239 000 Kč
Výstavní síň Kroha 237 208 000 Kč