Rozpočet 2023

Saldo
stav ke dni 30.09.2023
Schválený rozpočet 269 734 051 Kč -50 509 381 Kč Schválený rozpočet 320 243 432 Kč
Upravený rozpočet 361 189 576 Kč -26 112 642 Kč Upravený rozpočet 387 302 218 Kč
běžné příjmy 351 775 383 Kč běžné výdaje 215 215 880 Kč
ostatní příjmy 9 414 193 Kč Stav ke dni 25.09.2023 ostatní výdaje 172 086 338 Kč velké opravy 23 720 018 Kč investice 148 366 320 Kč
Skutečnost 265 097 175 Kč 50 027 166 Kč Skutečnost 215 070 009 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Ostatní 0 44 282 052 Kč
rozšíření kapacity MěKCP 1444 32 700 000 Kč
Rozšíření kapacity ZŠ Husovo - Školní Družina 66 27 500 000 Kč
Lokalita Dražice 307 14 000 000 Kč
Pumptrack hřiště 425 5 900 000 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
Ostatní 0 10 536 468 Kč
Bytové hospodářství 335 8 481 000 Kč
Domov důchodců U Anežky 1 2 200 000 Kč
Technické služby 313 355 000 Kč
Správa sportovních zařízení 418 238 900 Kč