Rozpočet 2017

Saldo
stav ke dni 30.09.2017
Schválený rozpočet 173 873 091 Kč -60 037 452 Kč Schválený rozpočet 233 910 543 Kč
Upravený rozpočet 193 042 570 Kč -55 104 667 Kč Upravený rozpočet 248 147 237 Kč
běžné příjmy 168 034 790 Kč běžné výdaje 120 705 302 Kč
ostatní příjmy 25 007 779 Kč Stav ke dni 01.01.2017 ostatní výdaje 127 441 934 Kč velké opravy 9 113 167 Kč investice 118 328 767 Kč
Skutečnost 160 746 036 Kč 22 098 929 Kč Skutečnost 138 647 108 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Ostatní 0 28 100 372 Kč
Výstavba RD Obodř 306 18 000 000 Kč
Podzámecký park 511 14 000 000 Kč
Revitalizace ulic za městem 238 10 000 000 Kč
Sídliště Bursa 11 8 100 000 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
Ostatní 0 5 991 180 Kč
Bytové hospodářství 335 700 000 Kč
ZŠ Pražská bývalé DDM 71 570 000 Kč
Rokytnice 24 266 987 Kč
Sál Dražice 337 260 000 Kč